DEEL DIT BERICHT:


Zwartzusterklooster Antwerpen

Energieaudit


Het zwartzusterklooster is gelegen in de historische binnenstad van Antwerpen. Het voormalige klooster wordt omgevormd tot woonproject. 

Erfgoed en Visie voerde een doorgedreven energieaudit uit van de bouwschil, om op die manier te kunnen bepalen welke ingrepen mogelijk zijn. Ingrepen die de energieprestaties van het gebouw kunnen verbeteren worden hierin afgewogen ten opzichte van de erfgoedwaarden.