DEEL DIT BERICHT:


Kasteel van Vorselaar

Beheersplan 


Voor het kasteeldomein van Vorselaar maakte Erfgoed en Visie in samenwerking met Landmax een erfgoedbeheersplan op. Dit beheersplan omvat een uitgebreide analyse van de erfgoedwaarden van het domein en een onderhoudsplanning voor zowel de gebouwen als het landschappelijk erfgoed. 

Het beheersplan vormt voor de eigenaars een leidraad voor toekomstige ingrepen op het domein, waarbij er reeds bepaald werd waar er bepaalde uitbreidingen mogelijk zouden zijn zonder de erfgoedwaarden te schaden.