DEEL DIT BERICHT:


Site De Koninck

Cultuur-Historisch-Esthetisch rapport

Site De Koninck is een verzamelnaam voor een deel van een bouwblok bestaande uit voornamelijk burgerhuizen en magazijnen, naast de brouwerij De Koninck in Antwerpen.

In het kader van een herontwikkeling van de site maakten we een CHE-rapport (cultuur-historisch-esthetisch rapport) op, waarin de erfgoedwaarden van de verschillende woningen bepaald werden. Op basis van dit CHE-rapport hebben we aanbevelingen kunnen doen voor het al dan niet behoud van bepaalde gebouwen, als leidraad voor het te realiseren project.