DEEL DIT BERICHT:


Vlaeykensgang

Beheersplan

De Vlaeykensgang is in de oudste stadskern van Antwerpen gelegen en kent daardoor een complexe ontstaansgeschiedenis. Een grondige historische studie van de evolutie van dit bouwblok was onontbeerlijk voor een goed begrip van deze ingewikkelde stedelijke structuur. Op basis hiervan kon de conclusie getrokken worden dat de verschillende entiteiten die vandaag identificeerbaar zijn, teruggaan tot in de 17e eeuw. Hierdoor konden de woningen als opzichzelfstaande gehelen gemotiveerd worden, want het onderhoud van de gebouwen vergemakkelijkt. Per entiteit kon een onderhoudsdraaiboek opgesteld worden voor het beheer op een periode van 20 jaar.