DEEL DIT BERICHT:


Unitaswijk Deurne

Beheersplan

De Unitas-tuinwijk is de eerste grote realisatie van Eduard Van Steenbergen. De wijk wordt gekenmerkt door een inventieve en artistieke aanpak: verschillende perspectieven, verspringende rooilijnen, pleinvorming, doorzichten, subtiele bochten, variatie in de straatbreedte en groenaanleg. De klassieke woongroepen vertonen onregelmatigheden in de randen, grenzen en hoeken waardoor een graduele vloeibeweging ontstaat tussen privaat en publiek, tussen straten, pleinen, voor- en achtertuinen. Om deze eenheid maar toch ook subtiele verscheidenheid te kunnen behouden, maakte Erfgoed en Visie een beheersplan op in opdracht van de stad Antwerpen. Het geeft een langetermijnvisie over hoe de tuinwijk terug de uitstraling kan krijgen zoals ontwerper Eduard Van Steenbergen deze voor ogen had en waarop iedere Antwerpenaar – en de bewoners in het bijzonder – fier kunnen zijn. Belangrijk is dat het document praktisch hanteerbaar moest zijn voor de verschillende eigenaars en als een onderhoudsdraaiboek kan fungeren.