DEEL DIT BERICHT:


Vlaeykensgang

Deze achterhuizen en pakhuizen uit de 16e eeuw werden in 1970 aangekocht en volledig gerestaureerd. De gevels en bedakingen werden drie jaar later beschermd als monument. Het beheersplan opgesteld door Erfgoed en Visie heeft tot doel een onderhoudsdraaiboek op te maken voor het patrimonium om een goed beheer voor de toekomst te vrijwaren.