DEEL DIT BERICHT:


PTS campus Mechelen

Dit scholencomplex in Mechelen werd vele malen uitgebreid en aangepast aan de hedendaagse schoolfuncties. Toch bleef het hoofdgebouw van architect Jan Lauwers gaaf bewaard en werd het omwille van de architecturale kwaliteiten in 1997 beschermd als monument. In het instandhoudingsplan opgesteld door Erfgoed en Visie is uiteraard sensibilisatie voor behoud en een respectvolle omgang met de waardevolle onderdelen vooropgesteld.