DEEL DIT BERICHT:


Merksplas-kolonie

In 2005 kocht de gemeente Merksplas de grote hoeve en de kapel van de voormalige Rijksweldadigheidskolonie. Ze wil het domein laten uitgroeien tot een cultuur-historisch ankerpunt voor de Kempen. Erfgoed en Visie schreef een globale visie over de herbestemming van de site uit. Om het verval een halt toe te roepen en de restauratieplanning af te stemmen op een fasegewijze herbestemming van de gehele site werd een gefaseerde aanpak voor restauratie vooropgesteld.