DEEL DIT BERICHT:


Merksplas-kolonie

Restauratie en herbestemming

De Kolonie in Merksplas is één van de twee weldadigheidskolonies in België. In het 19e-eeuwse gedachtengoed werden landlopers hier opgevangen en ‘heropgevoed’ door ze te laten werken. De grootst opgezette site werd tussen 1870 en 1902 naar ontwerp van Victor Besme ontworpen. Het gigantisch complex omvat onder meer een school, hospitaal, kapel, grote hoeve, centrale gebouwen voor de opvang van de landlopers, woningen,…, volledig rechtlijnig en rationeel geordend in het landschap.

In 2005 kocht de gemeente Merksplas de kapel de grote hoeve, om het om te vormen tot een cultuur-historisch ankerpunt voor de Kempen. Erfgoed en Visie werkte het masterplan en gefaseerde restauratiewerken uit, en begeleidt de werken. De gefaseerde restauratie loopt over een periode van 10 jaar, waarbij onder meer het bezoekerscentrum en horecapunt in de varkensstallen reeds geopend zijn.