DEEL DIT BERICHT:


Lakenhallen en belfort Dendermonde

RestauratieĀ en herbestemming


De lakenhallen en het belfort in Dendermonde werden omstreeks midden 14e eeuw gebouwd. De opdracht van Erfgoed en Visie omhelsde de restauratie en de herinrichting van de lakenhalle en de volledige belforttoren. Door een permanente tentoonstelling rond de geschiedenis van het stadshuis, de belforttoren en de beiaard in te richten beoogt het stadsbestuur een belangrijke toeristische waarde toe te voegen aan het stadhuis, ingeschreven op de lijst van UNESCO-werelderfgoed. Er werd geopteerd voor een zachte restauratie waarbij het authentiek materiaal maximaal bewaard bleef.Ā 

Tijdens de werken gebeurden er archeologische opgravingen, die een schat aan informatie over de ontstaansgeschiedenis van het stadhuis hebben opgeleverd. Er is tevens een unieke 14e-eeuwse vloer teruggevonden, die behoort tot de oorspronkelijke oprichtingsfase van de lakenhallen.