DEEL DIT BERICHT:


Kerksite Outgaarden

Herbestemmingsonderzoek


De kerksite van Outgaarden omvat een zaalkerk met aangebouwde pastorie en grote achtergelegen tuin. Samen met de tuin, die de enige publieke groene zone vormt in het dichtbebouwde dorp, dragen beide gebouwen een grote identiteitsfactor uit voor Outgaarden.


Erfgoed en Visie werd door de gemeente Hoegaarden aangesteld om de toekomstmogelijkheden voor de site te onderzoeken. Zowel een herbestemming als nevenbestemming behoorden tot de mogelijke scenario’s. Het resultaat van de herbestemmingsstudie is een document dat de site analyseert en de ruimtelijke en functionele mogelijkheden in kaart brengt.