DEEL DIT BERICHT:


Domein Roosendael

RestauratieĀ en herbestemming


Vijf eeuwen lang bloeide in de Netevallei het kloosterleven. Maar na de Franse Revolutie bleef van het adelijke vrouwenklooster nog weinig overeind. In 2002 maakte Erfgoed en Visie een masterplan op waarbij de restauratie voor de gebouwen werd vooropgesteld. Sindsdien zijn de restauratiefases in uitvoering. Een modern jeugdverblijfcentrum vormt de kern van het huidige domein, waarbij telkens de erfgoed- en archeologische waarden werden behouden.Ā