DEEL DIT BERICHT:


Concessie De Haan

Beheersplan 


De Concessie is een wijk in De Haan die tot ontwikkeling kwam eind 19e eeuw tot ongeveer de jaren 1950, waarbij er strikte regels golden voor deze percelen naar bijvoorbeeld bouwstijlen en groenaanleg. Daardoor wordt de Concessie vandaag gekenmerkt door een uniek geheel van zogenaamde ‘vrijetijdsarchitectuur’. De wijk is eveneens beschermd als dorpsgezicht. 


De gemeente De Haan heeft de opdracht gegeven om een beheersplan op te maken voor dit geheel om op die manier de aanwezige erfgoedwaarden van het stadsgezicht te vrijwaren. Het is in de eerste plaats een handleiding voor de particuliere eigenaars van de gebouwen binnen de afbakening van het beschermde dorpsgezicht. Verder is het beheersplan een concrete leidraad om per pand erfgoedelementen te identificeren en ook maatregelen voor te schrijven zodat eigenaars makkelijk onderhoudswerken kunnen uitvoeren. 

Daarnaast is er in het beheersplan ook aandacht voor het openbaar domein.