RUBENSKASTEEL

Erfgoed en Visie is aangesteld als architect voor het masterplan en de restauratie van het prachtige Rubenskasteel. Beheerder Flanders Special Venues wil het domein opwaarderen, openstellen en klaarmaken voor verdere uitbating.


Wij zullen als eerste stap het masterplan opstellen waaruit nadien een ruimtelijk uitvoeringsplan zal vloeien. Tegelijk starten we de eerste restauratiedossiers aan het kasteel en het neerhof op.


Het Rubenskasteel en zijn domein zullen een belangrijke rol spelen in de verhalenbundel van het “Vlaamse kastelen- en tuinennetwerk”. De site zal een voorbeeld zijn voor gelijkaardige sites in Vlaanderen. In dit project wordt er ook onderzocht hoe hedendaagse en potentiële problemen en vragen in een historisch gebouw aangepakt kunnen worden. De resultaten van dit onderzoek zullen op het vlak van energie, duurzaamheid en integrale toegankelijkheid een inspiratiebron zijn voor andere projecten.


Om dit project te realiseren vertrouwen we op een complementair team met elk zijn expertise: Omgeving, Bureau Bouwtechniek, Triconsult, Herelixka, Studio Dott en United Experts Group.