ONZE MISSIE

Het architectuur- en adviesbureau Erfgoed en Visie is een energiek bureau met een passie voor erfgoed dat zich van bij de oprichting specialiseerde in restauratie- en erfgoedprojecten. Het bureau streeft bij de advisering en begeleiding van dergelijke projecten een integrale monumentenzorg na waarbij het erfgoed niet alleen wordt bewaard, onderhouden en gerestaureerd, maar ook wordt ontsloten en zinvol functioneert in de actuele en toekomstige samenleving. Verder positioneert Erfgoed & Visie bv zich in een nichemarkt waarbinnen het een toekomstgerichte visie heeft en zich steeds tracht verder te ontwikkelen tot een gerenommeerd en uniek bureau binnen de erfgoedsector. 


Erfgoed en Visie heeft reeds jarenlange ervaring met een grote verscheidenheid aan restauratie- en erfgoedprojecten waarbij deze projecten op een creatieve manier en door een continue, rechtstreekse dialoog tussen ontwerper en opdrachtgever, zowel op maat van het gebouw als op maat van de opdrachtgever worden uitgewerkt. Bij dit creatief maatwerk wordt zowel belang gehecht aan de erfgoedwaarden, de herbestemming, de architecturale beleving en het hedendaagse comfort van het erfgoed als aan de wensen en behoeften van de opdrachtgever.


Daarnaast vertrekt Erfgoed en Visie steeds vanuit de monumentwaarde van het erfgoed en tracht het met respect voor de authenticiteit ervan de erfgoedwaarden zoveel mogelijk te behouden en te integreren binnen een nieuwe functie. De eigenheid en de betekenis van het erfgoed zijn steeds ankerpunten waaraan een project getoetst wordt.


Erfgoed en Visie bvba beschikt over een dynamisch team met een hoge graad aan vakbekwaamheid. De verschillende achtergronden van de medewerkers, in combinatie met het aantal medewerkers, leidt tot complementair teamwork en zorgt ervoor dat een geschikt team kan worden samengesteld op maat van elke opdracht, rekening houdend met het ervaringsniveau en de achtergrondopleiding van de teamleden. Door middel van kruisbestuiving worden ervaringen en kennis steeds met het hele team gedeeld.


Tot slot tracht Erfgoed en Visie haar kwaliteiten steeds verder te ontwikkelen en haar vaardigheden en kennis uit te breiden door voortdurend te bouwen aan competenties. Het uitbouwen van een goed relatienetwerk, het investeren in publicaties en events, het deelnemen aan opleidingen en studiedagen, … dragen bij tot dit proces.