DEEL DIT BERICHT:


PTS campus Boom

In het begin van de 20ste eeuw ontwierpen Camille Bal en Ernest Lamot de provinciale technische school – campus Boom. Zij inspireerden zich op de baksteenarchitectuur van het Amsterdamse modernisme. Erfgoed en Visie kreeg de opdracht om een globaal instandhoudingsplan voor deze school uit te werken en de restauratie fasegewijs aan te pakken.