DEEL DIT BERICHT:


Site Van Noten

cultuur-historisch-esthetisch rapport

Vele Antwerpenaren herinneren zich waarschijnlijk nog ’t Meuleken, een grote kledingzaak van de familie Van Noten, gelegen aan de Kammenstraat naast het huidige Modepaleis, die in 2004 de deuren sloot. Het modernistische gebouw van de kledingzaak kwam in de jaren 1960 tot stand en omvatte naast de winkel ook de opslagplaatsen, naaiateliers en bureaus van het bedrijf. Samen met enkele naburige panden wordt de volledige site in de toekomst tot nieuwe woon- en winkelgelegenheden herbestemd. Erfgoed en Visie maakte een CHE-rapport op waarin de hele site werd onderzocht en de aanwezige erfgoedelementen werden geïdentificeerd, zodat dit als leidraad dient voor de toekomstige bouwplannen.