DEEL DIT BERICHT:


PTS campus Mechelen

Restauratie

Rond 1927 werd aan de jonge Mechelse architect Jan Lauwers gevraagd om een nieuw schoolgebouw te ontwerpen. Hij ontwierp een gebouw in de Nieuwe Zakelijkheid, waar functionaliteit voorop stond. Ondanks diverse aanpassingen in het verleden, bleef het oorspronkelijke ontwerp van Lauwers goed bewaard en werd het gebouw beschermd als monument in 1997. Erfgoed en Visie maakte een globaal gefaseerd instandhoudingsplan op voor het gebouw. Het uitgangspunt was het herstel van de architecturale kwaliteit en het versterken en herstellen van de stilistische kenmerken. Onder meer het schrijnwerk, betonnen gevelranden, luifels en bepleisterde plint en de Dudok-voeg waren beeldbepalend voor het ontwerp en waren aan restauratie toe.