Ondernemingsnummer: 0456 045 894

Toezichthoudende autoriteit:
Orde van Architecten - Vlaamse raad

Gedragscode:
Reglement van 16 december 1993 van beroepsplichten