Expertises

Bouwkundig advies en expertise

Lees meer

Technieken

Van ontwerp tot oplevering.

  • HVAC

  • Elektriciteit

  • Sanitair

  • Audit

Lees meer

Stabiliteit

Bouwplannen of renovatieplannen? Misschien staat u er niet direct bij stil, maar een stabiliteitsstudie van uw bouwproject is een noodzakelijk iets om later niet voor verrassingen te staan. Maar hoe gaat zo'n stabiliteitsstudie in zijn werk?

Lees meer

EED: Energie-audit voor grote ondernemingen


Lees meer

Bedrijfsplanning

We hebben expertise in teeltplanning maar ook in bedrijfsplanning met de daarbij horende investeringen. We begeleiden je in de arbeidsplanning zodat niet alleen de teelt maar ook de arbeidsomstandigheden optimaal zijn. Met kwali-tijd kweek je kwaliteit.

Lees meer

Teeltechniek

We werken op maat van elke tuinder. Elke adviseur werkt volgens een vooraf opgestelde teeltlijn, specifiek voor elke tuin en in overeenstemming met het gekozen ras en de infrastructuur van het bedrijf. Tijdens het bezoek wordt die uitgezette teeltlijn geëvalueerd en waar nodig geoptimaliseerd. We begeleiden je bij de klimaatbeheersing, bij het watergift-management enzovoort.

Lees meer

Teeltinfo

Lycopersicon informeert u wekelijks over het reilen en zeilen in uw teelt. Deze waardevolle kennis halen wij uit onze frequente teeltvergaderingen met collega-adviseurs o.a. gebaseerd op de adviesbezoeken bij onze klanten. Daarnaast organiseren wij ook maandelijkse rondgangen voor onze klanten met belichting.

Lees meer

Werkplan


Lees meer

Asbestinventaris


Lees meer

La gestion des terrains potentiellement contaminés en Région bruxelloise


Lees meer

La gestion des terrains potentiellement contaminés en Région wallonne


Lees meer

Gestion des acquisitions


Lees meer